Algemene Voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden


De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via Cocktailcover.eu worden geplaatst.

1. Met het ONLINE bestellen van artikelen, aangeboden door Cocktailcover.eu, gaat de klant over tot de aankoop van één of meerdere producten: dit houdt in dat de klant akkoord is tot het vooraf betalen van het aangeduide bedrag van de uitgekozen goederen,  eventueel vermeerderd met de verzendkosten.
Door het gebruik van de website van Cocktailcover.eu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze ‘algemene verkoopsvoorwaarden’ alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

2. Alle prijzen vermeld op de website zijn 21% btw exclusief. En zijn onder voorbehoud.

3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

4. Cocktailcover.eu streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag per e-mail aan de koper te melden.

5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en zijn onder voorbehoud.

6. Cocktailcover.eu behoudt zich het recht de ‘algemene verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

7. Fouten in de prijsopgave,kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Cocktailcover.eu worden gecorrigeerd. Hiervan wordt U direct op de hoogte gebracht. Het is U die beslist of de koop door gaat.

8. Het is mogelijk dat Cocktailcover.eu op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Cocktailcover.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bestellingen
Bij Bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Bankoverschrijving,  na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met de betaalgegevens.


Contant, alleen bij afhaling
     
De betaalmogelijkheden kunnen in de toekomst door Cocktailcover.eu worden uitgebreid.
Dit zal kenbaar gemaakt worden via de website.

Levertermijn
1. Alle levertijden genoemd op de site zijn bij benadering en zullen zo zorgvuldig mogelijk worden nagestreefd. De levertijden die op onze site staan zijn in werkdagen. Een zaterdag, zondag of feestdagen telt niet als een dag. De manier van betaling en het tijdstip ervan kan er ook voor zorgen dat de levertijd met een dag moet worden vermeerdert.

Verzakingsrecht

1.    Terugzending binnen de 14 dagen. De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van 14 werkdagen conform artikel 80 van de wet van handelspraktijken van 15/05/2010 . Wenst de consument gebruik te maken van zijn recht om van de aankoop af te zien, dan moet hij Cocktailcover.eu daarvan binnen de 14 dagen na ontvangst van zijn goederen, schriftelijk van in kennis stellen. Dit kan per mail of per post. De koper staat in voor het transport van de geretourneerde goederen. Enkel onbeschadigde goederen, in de orginele en ongeopende verpakking worden in overweging genomen.
2. Cocktailcover.eu is nimmer aansprakelijk voor:
-      schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden      dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
- bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ontstaan door overmacht.
3.   Het eventueel door Cocktailcover.eu te vergoeden schadebedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Cocktailcover.eu is nimmer gehouden tot het vergoeden van schade anders dan zaak- en/of personenschade.

Klachten
Waar kan ik terecht met eventuele klachten?

Bij Cocktailcover.eu kunt u rekenen op een goede en nauwkeurige afhandeling van uw bestelling. Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent over de afhandeling van uw bestelling. Graag vernemen wij dit van u middels het contactformulier op deze website. Klachten worden zo snel mogelijk behandeld, binnen 48 uur kunt U van ons een reactie op uw klacht krijgen.

 Geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Annuleren
U kunt uw order zonder opgaaf van redenen en kosteloos annuleren.


Privacy Gegevens

Cocktailcover.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk af te handelen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Cocktailcover.eu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Cocktailcover.eu gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. de consument heeft recht op inzage in zijn gegevens en kan deze zo nodig laten aanpassen en/of verwijderen. U kunt ons dit laten weten door een e-mail te sturen of uzelf uit te schrijven voor de geboden diensten.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Cocktailcover.eu. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.